fbpx
02 953 13 87, 02 952 20 74
гр. София, кв. Павлово, ул. Купените №10 | гр. Бургас, ул. Любен Каравелов №61

Блог

за иновативна медицина

Изследване и дефицит на витамин В12 и В9 (фолиева киселина)

b12

Недостигът на витамин В9 (фолиева киселина) или на витамин В12 е широко разпространен и представлява основен глобален проблем на здравето, който засяга всички възрастови групи. Откриването на дефицита зависи от лабораторните тестове, които могат да се използват самостоятелно или в комбинация за установяване на хранителния статус и разпространението на недостига на витамините в различни популации.

Когато стигнем до изследване и дефицит на витамин В12 и В9 (фолиева киселина), трябва да знаем, че тестовете, които понастоящем се използват, имат ограничения, които могат да бъдат технически или на биологична основа. Следователно, не всеки тест може да постигне перфектна чувствителност, специфичност или прогнозна стойност.

Свързаност

 Поради две причини, витамин B9 и витамин B12 са неразривно свързани. Метаболитно, те участват заедно в няколко химични реакции. Дефицитът може да доведе до нарушаване на синтеза на ДНК. Потенциални проблеми биха могли да възникнат и при нервната система и други органи.

Именно поради неблагоприятните последици от тези недостатъци и възможността за тяхното предотвратяване и коригиране, способността за оценка на наличието им е жизненоважна за човешкото здраве.

Изследване

Методите, използвани за оценка на статуса на фолиева киселина и витамин В 12, попадат в две категории. При първата, концентрациите на витамините се измерват директно в кръвта, а в другата се измерват метаболитите, които се натрупват в резултат на недостига. Трябва да се отбележи, че дефицитите в крайна сметка причиняват структурни или морфологични промени, които най-ясно се проявяват чрез промени в кръвта, включително анемия.

С помощта на специфичен тест за нивата на витамин В12 можете да установите дефицит. Тъй като той не се натрупва и не се задържа в организма и е необходимо да се осигури всеки ден чрез храната, неговата липса е все по-широко разпространена.

Причини за недостиг на Витамин В12 и Витамин В9

Има много известни причини за недостиг на фолиева киселина или витамин В12. В някои ситуации като хронична генерализирана малабсорбция или недохранване могат да съществуват едновременно дефицити и на двата витамина.

Накратко, причините могат да бъдат класифицирани в три обширни категории: намален прием, нарушена абсорбция и повишени нужди. Дефицитът на фолиева киселина е резултат най-често от намален прием и е по-често срещан в развиващите се и социално-икономически изостанали страни.

Ситуации, при които неадекватният прием допълнително се усложнява, се появяват, когато има повишено изискване за прием. Такива ситуации възникват при физиологични състояния, включително бременност, лактация и недоносеност. Същото явление се наблюдаваи сред популации, в които има високо разпространение на хронични хемолитични анемии, обикновено причинени от хемоглобинни патологии, най-вече сърповидно-клетъчна анемия и таласемии. Причините за намален прием включват още лоши хранителни навици, старост и алкохолизъм.

Алтернативен подход

Алтернативният подход за оценка на наличието на витамини В9 и В12 включва сурогатно измерване на метаболитите, за които е известно, че увеличават дефицитите. Два метаболита – хомоцистеин и метилмалонова киселина, са най-подходящи като показатели за диагностициране на дефицит.

Както при хомоцистеина, концентрациите на метилмалоновата киселина се променят непрекъснато споредт степента на дефицит. Като цяло има обратна връзка между плазмения витамин В12 и метилмалоновата киселина.

В обобщение можем да кажем, че енеобходима надеждна и точна оценка на наличието на фолиева киселина и витамин В12, за да се определи разпространението на дефицитите на тези витамини. Необходимо е също така разработването на подходящи стратегии за предотвратяване или отстраняване на тези често срещани хранителни празноти.

Липсата на тези тясно свързани витамини е причина за значителни всеобщи здравословни проблеми, свързани с редица хронични заболявания и намалена функционалност при хората. Дефицитите на двата витамина се срещат сред всички възрастови групи и е известно, че причиняват или допринасят за различни болестни състояния. Откриването или потвърждаването на недостига зависи критично от лабораторните тестове. Изборът на тестове или тестови комбинации за оценка зависи от няколко съображения, включително надеждността, настройката, при която се използват, както и разходите за целта.

Ефикасността на програмите за лечение чрез използване на добавки е най-добре да бъде наблюдавана чрез именно такива лабораторни тестове. Лабораторните показатели за състоянието на витамин В12 или В9 обикновено включват измерване на общата или физиологично значима част от витамина в кръвта. Алтернативно или допълнително могат да се използват измервания на сурогатни биохимични маркери, които отразяват метаболитната функция на витамините.

Отговорността като приоритет

Грижата за нашето здраве и това на близките ни е на първо място отговорност към живота. Тя обаче е многопластова и не зависи само от това да пием билков чай ежедневно или да се откажем от тютюнопушенето. Битката продължава и по-напред, когато се информираме и четем за здравето, проследяваме функцията на собствения си организъм, провеждаме редовни профилактични прегледи и винаги знаем какво и къде да потърсим.

Липсата на витамини В9 и В12 може да има много сериозни щети върху тялото и е наше задължение да открием причините за този проблем, както и пътищата за неговото отстраняване. Сложният алгоритъм на човешкия организъм зависи от много, но изключително важни фактори, които трябва да познаваме.

Ето защо е от ключово значение да познавате последствията от дефицити на фолиева киселина или витамин В12, причините тяхното неговото възникване и методите за интервенция. Високата информираност е най-полезното „хапче“, което можете да вземете. Правете го всеки ден с грижа и чувство за дълг към здравото тяло – този храм, който бихте искали да обитавате в пълен комфорт!

Share with friends   

Автор:

DetoxCenter е медицински център, профилиран в диагностиката и терапията на широк спектър заболявания чрез най-модерни холистични методи. Практиката е фокусирана върху цялостната детоксикация на организма и неговата превенция.

Comments 0

Вашият коментар