fbpx
02 953 13 87, 02 952 20 74
гр. София, кв. Павлово, ул. Купените №10 | гр. Бургас, ул. Любен Каравелов №61

LipoScan и OxLDL

 • LipoScan
 • LipoScan e нов диагностичен метод при съмнение за нарушение на липидния ме- таболизъм чрез изследване на LDL субфракции.

  Заблуда е популярното твърдение, че високите нива на холестерола автоматично означават увеличен риск от инфаркт. Близо половината от пациентите преживяли инфаркт са имали по-ниски нива на холестерол от тези, които не са били заплашени от инфакт и са с по-високи нива на холестерол. Индивидуални разлики съществуват в частност при определяне нивото на LDL (лошия холестерол) и по-конкретно в определянето на размера на LDL частиците. Малките LDL частици са с много по-висок атерогенен потенциал. Следователно, не е от значение колко холестерол има пациентът, а кой вид холестерол е увеличен и какъв е размера на холестероловите частици.

  – LipoScan преставлява нов метод на определяне на действителния риск от инфаркт чрез диференциращи анализи на HDL и LDL субфракциите.
  – LipoScan за първи път открива и разпределя количествено по големина всичките холестеролови частици
  – LipoScan разграничава високо атерогенния, малък, плътен LDL и IDL от големия, по-малко атерогенен LDL и VLDL и защитния HDL
  – LipoScan разграничава също и наскоро обсъжданите IDL фракции

  Обща информация:

  Демографски проучвания показват, че класическите липидни профили на пациенти с исхемична болест на сърцето не се различават значително от липидните профили на здрави лица. Около 50% от хората, които развиват сърдечно заболяване имат „нормални“ нива на холестерол.

  LDL холестерола е най-често свързваният със сърдечно-съдовите заболявания и представлява хетерогенен липид, съставен от над 7 субфракции. Големите циркулиращи LDL частици са с по-малък атерогенен риск. Докато малките плътни LDLчастици са свързани с 3 пъти по-висок риск от сърдечно-съдово заболяване.

  Традиционните липидни профили не показват действителния риск от сърдечно-съдови заболявания, защото не определят наличието на малките, плътни LDL и IDL частици. Вредните/опасните частици може да се прикрият от нормалните нива на холестерола, а увеличените нива на общия холестерола не е задължително да се свързват с риск от инфаркт. Пациентите, които би трябвало да са на терапия (поради високи нива на холестерол) се оказва, че не са рискови, докато предполагаемо здравите хора (с нормални нива нахолестерол) са изложени на по-голям риск.

  Изследването на малки LDL субфракции е одобрено от „National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel“ (NCEP ATP III) като нов метод, който може да се използва за определяне на риска от ССЗ.

  Принцип на анализ:

  LipoScan разделя и количествено определя всички липопротеинови (суб)фракции включително „големи“, по-малко атерогенни LDL1 и LDL2, и „малки“, високо- атерогенни от LDL3 до LDL7. Резултатите на пациента се сравняват с данни
  от ръководствата на NCEP ATP III. Изследването измерва VLDL и IDL холестерола, свързвани с тип III дислипидемия и подобните хиперлипопротеинемии.

 • OxLDL
 • Оксидираният LDL е силно агресивен и увреждащ тип холестерол. Образува се при окисление на LDL. Общо взето това е малка LDL частица, която лесно се окислява поради високия процент ненастени мастни киселини. Проучванията показават, че ниските концентрации на HDL ускоряват този процес.

  Проблемът се задълбочава и от това, че оксидираните LDL частици не се разграждат в черния дроб, образуват се т.нар. пенести клетки, които водят до стесняване на кръвоносните съдове.

  Определянето на оксидарния ЛДЛ показва дали и колко увредата на съдовите стени е напреднала и кои терапевтични подходи да се предприемат.

 • Насоки за диагностика
 • LipoScan e препоръчителен за откриване и третиране на рискови пациенти с нарушения на липидния метаболизъм

  Клинични ползи

  За скрининг, определяне на терапия и наблюдение на липидните нарушения, свързани с риск от исхемична болест на сърцето:

  – определяне на действителния атерогенен риск на пациента
  – намаляване на лекарствата с вредни странични реакции
  – внимателно подбрана терапия терапевтичен контрол: изключително важно в случаи, когато се прилагат понижаващи холестерола лекарства (статини), при които общия холестерол се намалява, но атерогенните LDL частици се натрупват. Нормалните стойности на LDL подвеждат, че лечението е успешно.

  Описание:
  – LipoScan e ин-витро диагностичен тест за отделяне и измерване на холестерола в липопротеиновите фракции и субфракции.
  – LipoScan измерва нивото на холестерола в mg/dl в липопротеиновите субфрак- ции, от VLDL до HDL (във всички 14 параметри: общ холестерол, общ LDL, HDL, VLDL, 3 IDL фракции, 7 LDL фракции).

  Тестът е одобрен от FDA в САЩ.

 • Ценоразпис
 • LipoScan: 160 лв
  OxLDL: 70 лв