fbpx
02 953 13 87, 02 952 20 74
гр. София, кв. Павлово, ул. Купените №10 | гр. Бургас, ул. Любен Каравелов №61

Лабораторна диагностика

 • Описание
 • Все едно дали сме на профилактичен преглед или имаме някакви оплавания, повечето лекарски прегледи в модерната медицина задължително започват с лабораторна диагностика.

  Под понятието лабораторна диагностика се разбира изследване на състава на телесните течности и телесните тъкани. По принцип всички физиологични и патологични телесни течности могат да бъдат изследвани относно техния състав. Особено важно преди извършване на изследванията е правилната подготовка на пациента, например правилно положение при измерване на кръвното налягане или въздържани еот храна при вземане на кръв на гладно.

  Измерените стойности могат да се повлияят или опорочат от различни фактори – същите трябва да се вземат по внимание и да се избягват.

  • Много стойности са различни в зависимост от пола на пациента.
  • Възрастта често променя стойностите, например при измерване на кръвното налягане.
  • Влияние оказват и особени житейски обстоятелства като бременност, кърмене, пубертет или повишена спортна активност.
  • От съществено значение е храненето, както и употребата на алкохол.
  • Лекарствата, вземани редовно, също променят някои лабораторни стойности, затова Вашият лекар трябва винаги да бъде информиран какви лекарства взимате в момента.
  • При различните фази на дейност и почивка организмът ни дава отклонения, които също трябва да се вземат предвид. Затова при отчитена на някои стойности е важно да се направи така нареченият целодневен профил, например при измерване на кръвното налягане.

  Най-честото лабораторно изследване е на кръвта, тъй като повечето болести променят нейния състав. Изследването на урината служи предивсичко за диагностициране на заболявания на пикочо-половата система, освен това позволява да се направят изводи за хормоналното състояние на организма.

  Много изследвания са трудоемки и скъпи, затова трябва да се извършват целенасочено. Чрез снемане на възможно най-точна анамнеза и описване на симптомите на заболяването можете много да помогнете лабораторните изследвания да се сведат до минимум – до най-важните.

 • Диагностика
 • Хематология, Коагулация, Биохимия

  Кръвта като източник на информация

  Няма тъкан, нито течност в човешкият организъм, които да са изследвани по-добре от кръвта. Още античните лекари са знаели, че тя е нещо много повече от хомогенна течност. Все по-прецизните техники и методи на изследване днес дават възможност на специалистите чрез анализ на кръвта с микроскоп и химически лабораторни методи да проникнат дълбоко във функциите на организма.

  Многобройните лабораторни методи се прилагат много по-често, за да добием представа за заболяванията на други органи, отколкото за констатиране на заболяванията на кръвта, като например различните форми на малокръвие (анемии) и рак на кръвта (левкемии). Чрез лабораторната медицина и клиничната химия тези методи се предоставят в помощ на лекаря, като в много случаи само те дават възможност за диагностициране на дадено заболяване и контролиране на терапевтичните мерки.

  Ето защо взимането на кръв, респективно кръвният анализ представляват в днешно време базисна и рутинна мярка при посещението в лекарският кабинет, тъй като могат да се направят бързи и сравнително сигурни заключения за общото здравословно състояние на отделните органи.

  Прочети повече

 • Инструкции за пациента
 • Какво влияе върху лабораторните стойности?

  Предпоставка за получаване на достоверни лабораторни данни е познаването на влияещите параметри, водещи до промяна на лабораторните стойности. Важни индивидуални фактори в това отношение са:

  Пол: Той, естествено, е от значение при хормоналните стойности, но и за броя на червените кръвни телца, нивото на хемоглобина и желязото в кръвта, нивото на холестерина.

  Възраст: При различните възрастови групи се срещат различни нормални стойности, например за кръвната захар, уреята, холестерина, алкалната фосфатаза.

  Хранене: След хранене се покачват, примерно, стойностите за нивото на глюкозата, холестерина, триглицеридите, уреята и пикочната киселина в кръвта. Ето защо съответните кръвни изследвания на пациента трябва да се правят на гладно. След консумация на алкохол могат да бъдат повишени чернодребните стойности в кръвта, както и триглицеридите, пикочната киселина и кръвната захар.

  Медикаменти: Някои лабораторни резултати могат да бъдат повлияни, респективно изопачени от определени медикаменти. Ето защо лекарят трябва да бъде информиран за всички лекарства, които болния взима. В някои случаи се налага преди изследването да се прекъсне приемането на медикаменти, разбира се след консултация с лекаря.

  Положение на тялото: Много кръвни показатели (кръвни клетки, белтъчни вещества, мазнини, хормони и др.) могат да се повишат до 10% от промяната в положението на тялото – от легнало положение до изправен стоеж. Ето защо кръв винаги трябва да се взима в легнало или полулегнало положение.

  Физическо натоварване: тежките физически натоварвания водят до покачване нивото на някои ензими, произвеждани в мускулите, и до повишаване нивото на кръвната захар.

  Биоритми: Тъй като организмът е изложен на колебания в зависимост от времето на деня, много от физиологичните стойности също така показват дневни ритмични колебания. Поради това определени изследвания трябва да се провеждат винаги по едно и също, фиксирано време, например определянето на желязото, калия, белите кръвни телца и т.н.