Дефиниция на Биорезонанс и Биорезонансна терапия?

Дефиниция на Биорезонанс и Биорезонансна терапия?

Какво е Биорезонанс?

Може би вече знаете термина “резонанс”, който произлиза от латински и означава звучене или ехо. Ако ударите камертон, ще забележите, че той вибрира (резонира). “Био” означава живот или живи същества. Така термина Биорезонанс означава изучаването на живите организми и техните вибрации или трептения. Биорезонансната терапия използва електромагнитните честотни модели за насърчаване самолечението. Всяка материя, независимо дали е вирус, бактерия или част от човешкото тяло е съставена от атоми. На свой ред атомите са съставени от субатомни частици. Физиците вече откриха, че субатомните честици се държат като енергия и излъчват енергия в пространството около тях в специфични честотни модели, наречени вълни. Учените са успели да анализират различните модели на вълните или трептенията на нормално функциониращите системи и органи, както и трептенията на алергени, вируси, бактерии, гъбички и токсини (например олово, живак и т.н.).  Това не е научна фантастика, може би вече сте запознати с измерването на сърдечния ритем чрез електрокардиография (ЕКГ) или мозъчните вибрации чрез електроенцефалография (ЕЕГ). Образните изследвания с ЯМР се основават на магнитно резонансни модели. Така също популярният метод за анализ " детектор на лъжата" изцяло се базира на резонансните трептения на тялото.   

Какво е Биорезонансна терапия?

Биорезонансната терапия е форма на холистичната медицина. Това е метод, който използува електромагнитни трептения от самия пациент, като информация за лечение на заболяванията му.

Ако има неправилно хранене, стрес, токсини или отрицателни емоции, трептенията на здравото тяло могат да станат небалансирани или слаби. Тяло, което не поддържа здравословни трептения, не може дълго да устои на вирусите, бактериите, токсичните химически вещества и метали и т.н., които нормално съществуват и имат свои собствени вибрации. Те не само, че действат като опасни вещества в организма, но чрез излъчваните от тях специфични вибрации, стават енергични стресови фактори.    

Това, което е видно за тези от нас, които работят както с биохимия така и с биоенергия е, че регулирането и контрола се извършва доминантно енергийно, а не биохимично.  Обменните процеси, хормонална продукция, растеж и регенерационни процеси се контролират и координират по този начин.     

Ако контролните процеси са повлияни от смущаващи вибрации, причинени от вредни вещества, получаваме нарушена саморегулация и неизправности и като краен резултат нашето здраве може да бъде изложено на риск.  Такава е била идеята на Д-р Морел, да елиминира смущаващите вибрации или поне да бъдат достатъчно отслабени и така да се даде възможност на нарушеният организъм да се регенерира.

Тези енергийни вълни взаимодействат помежду си и могат да добавят или изваждат енергия едни от други. Изследванията проведени последните няколко десетилетие в Европа показаха,че електромагнитния профил на вредните вещества може да бъде елиминиран чрез изпращане на обратни трептения в тялото. Манипулирането на вълновите модели в прецизни модели, чрез отхвърляне или засилване на електромагнитния профил на конкретно лице е в основата на Биорезонансната терапия, която повече от 25 години се използва при хора и животни с огромен успех.  В действителност тази лечебна модалност се превърна в един от най-популярните инструменти и продължава да се раширява сред лекарите в цял свят.  През октомври 2005 година, Ханс Брюгеман, основател на Bicom - Regumed, представя проучване проведено сред немско говорящи Bicom практици. В проучването са участвали 241 664 пациенти, при които са били изчерпани всички форми на конвенционалната медицина в 396 практики. След проведена Bicom терапия, 46.7% от тях вече не показват никакви симптоми, 34% са получили значително подобрение, 13.1% регистрирали малко подобрение и само 6.25% не се показали никакви симптоми на подобрение.

Да прегледаме Биорезонансната концепция отново. Известно е, че човешкото тяло е електромагнитно поле, което може да предава и приема електромагнитни трептения. Вие не може да ги видите или почувствате. Така както излъчвате топлина, която не може да видите. Човешкият организъм отделя различни трептения: клетките, тъканите  и органите имат техни специфични трептения. Събрани заедно тези трептения оформят вашият общ спектър на трептене. Единичните трептения имат взаимна връзка и влияние в тялото. Нарушените резонансни модели в тялото имат негативно влияние върху нашето тяло. Можете много добре да си представите, че енергийните трептения на здравия човек имат различна структура от тези на нездравото лице. Стресовите фактори натрупани в тялото на нездравото лице отделят негативни енергийни трептения, които нарушават нормалната енергийна матрица и в крайна сметка причиняват различни симптоми.

Вашето тяло непрекъснато генерира и отделя Био-електромагнитни честотни сигнали.  Вашите клетки и органи комуникират едни с други по този начин, ръководят биологичните си функции и разпращат информация за здравословното състояние. Храната, която ядем, водата която пием, бактериите, токсините, тежките метали и т.н. резонират (трептят) с тяхна уникална електромагнитна матрица. Частта от вселената, която виждаме с очите си, разглеждана от страна на квантовата физика е физически израз на състоянието на неговото енергийно поле. Променяйки  вашето енергийно поле, вие променяте начина, по който се чувствате. Единственият траен начин да станете и останете здрави е да “заздравявате” вашето енергийно поле. Това е, което биофизичният подход прави и го прави добре. Енергийният модел на тялото се променя при заболяване, инфекция, токсини или радиация. Когато сте болни, енергийните трептения от чужди субстанции, като токсични метали, амалгама, бактерии или пестициди, които са натрупани във вашето тяло могат да се намесят в енергийното трептене на вашите органи. Болните органи не трепят хармонично. Възможно е да се определи дали други вещества или дългогодишни заболявания стресират тялото ви. Дисхармоничните трептения могат да бъдат намалени или дори елиминирани посредством инверсия. Здравословните трептения могат да бъдат засилени за оздравяване.

Биофизичната биорезонансна технология включва “схема на инверсия” (схема на преобръщане), която произвежда огледален образ на дисхармоничните трептения,  унищожавайки по този начин електромагнитните трептения причиняващи симптоми. Честотните модели чрез био-обратна връзка резонират с молекулните, дисхармонични честотни модели съдържащи се във водните клъстър структури. Това води до разрушаване на водородните връзки в клъстър структурата.  В резултат намесата в молекулното трептене губи предишната си здрава конфигурация и сила на трептене. Това, което се вижда в клиничната практика е, че токсините се освобождават и влизат в кръвообръщението, където трябва да бъдат елеминирани чрез урината, изпражненията, кожата и чрез дишането. Затова пиенето на обилно количество вода е толкова важно. В допълнение, естествените здравословни модели на физиологичните трептения могат да бъдат усилени или укрепени до оптимални нива. По този начин се ре-активира и стабилизира способността на тялото за регулиране и самолечение. Целта на Биорезонансната терапия е да се намалят или премахнат ефектите от стресовите фактори на средата и така да се намалят или елиминират свързаните с това симптоми и в същото време да се засилят физиологичните сили на организма.              

 

Виж видео:

 

“Биком” Биорезонансната терапия е високо ефективна при алергии, зависимисти, метаболитни проблеми, травми, опорно-двигателни заболявания, главоболие, мигрена и други. Виж списъка с показания.

"Биком" Биорезонансната терапия проведена в DeTox Center има над 90% ефективност при терапията за отказване на цигарите "Non Smoking"

Назад

Цени

  • Биком базов тест: 60,00 лв.
  • Биком разширен тест : 100,00 лв.
  • Биком процедура: 50,00 лв.